Περιεχόμενα Αποτελέσματα 1 - 20 από 79
...
 • ΕΒΕ 1058
 • Χρονολόγηση

  1475 - 1500

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1674489

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • ΕΒΕ 1061
 • Χρονολόγηση

  1700 - 1799

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1674760

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • ΕΒΕ 1060
 • Χρονολόγηση

  1475 - 1500

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1675396

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • EBE 390
 • Χρονολόγηση

  1700 - 1799

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1675399

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • EBE 1105
 • Χρονολόγηση

  1800 - 1825

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1675402

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • EBE 1126
 • Χρονολόγηση

  1725 - 1775

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1675405

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • EBE 1130Β
 • Χρονολόγηση

  1775 - 1800

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1675408

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • EBE 2126
 • Χρονολόγηση

  1740

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1675411

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • EBE 2366
 • Χρονολόγηση

  1700 - 1799

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1675414

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • EBE 1297
 • Χρονολόγηση

  1783-02-21 - 1783-03-21

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1675417

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • EBE 2069
 • Χρονολόγηση

  1775 - 1825

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1675420

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • EBE 3040
 • Χρονολόγηση

  1804-02-21

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1675423

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • EBE 3039
 • Χρονολόγηση

  1775 - 1799

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1676547

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • EBE 3127
 • Χρονολόγηση

  1777 - 1785

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1676550

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • EBE 1132
 • Χρονολόγηση

  1706

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1676554

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • EBE 3449
 • Χρονολόγηση

  1700 - 1799

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1692464

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • EBE 2124
 • Χρονολόγηση

  1745 - 1748

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1694016

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • EBE 2812
 • Χρονολόγηση

  1813-12-04

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1694984

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • EBE 392
 • Χρονολόγηση

  1700 - 1799

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1696148

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • EBE 1059
 • Χρονολόγηση

  1400 - 1499

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1696776

 • Τύπος

  Χειρόγραφο