Αναζήτηση

Το σύστημα διατηρεί αυτόματα την πιο πρόσφατη αναζήτησή σας.
Έναρξη νέας αναζήτησης
Συλλογές
Μαθηματάρια  
Χειρόγραφα 692
Σπάνια και Πολύτιμα 77
Βιβλία Γενικής Συλλογής 48
Χάρτες 2
Είδη τεκμηρίων
Χειρόγραφο 79
Γλώσσες τεκμηρίων
grc 79
Πρόσωπα
Παρλαβάντζας, Γεώργιος 1965-null 79
Συλλογικά Όργανα
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 79
Προέλευση υλικού
Τεκμήρια της ΕΒΕ 79
Χρονικό διάστημα

...
 • ΕΒΕ 3556
 • Χρονολόγηση

  1833-04-01

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1782929

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • ΕΒΕ 3049
 • Χρονολόγηση

  1789 - 1792

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1739252

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • ΕΒΕ 2144
 • Χρονολόγηση

  1736-10-06

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1742885

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • ΕΒΕ 1122
 • Χρονολόγηση

  1700 - 1799

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1745449

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • ΕΒΕ 3505
 • Χρονολόγηση

  1700 - 1799

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1766859

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • ΕΒΕ 3342
 • Χρονολόγηση

  1700 - 1799

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1773456

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • ΕΒΕ 3005
 • Χρονολόγηση

  1784 - 1786

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1781980

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • ΕΒΕ 3977
 • Χρονολόγηση

  1793 - 1797

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1799864

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • ΕΒΕ 2198
 • Χρονολόγηση

  1491

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1787541

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • ΕΒΕ 1072
 • Χρονολόγηση

  1700 - 1799

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1799861

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • ΕΒΕ 1121
 • Χρονολόγηση

  1700 - 1799

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1809432

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • ΕΒΕ 1123
 • Χρονολόγηση

  1600 - 1625

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1805466

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • ΕΒΕ 1168
 • Χρονολόγηση

  1800 - 1825

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1811647

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • ΕΒΕ 2150
 • Χρονολόγηση

  1730

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1796782

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • ΕΒΕ 1057
 • Χρονολόγηση

  1400 - 1499

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1724825

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • ΕΒΕ 1124
 • Χρονολόγηση

  1600 - 1699

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1792148

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • ΕΒΕ 1125
 • Χρονολόγηση

  1700 - 1799

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1784072

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • ΕΒΕ 2149
 • Χρονολόγηση

  1700 - 1799

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1787519

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • ΕΒΕ 3065
 • Χρονολόγηση

  1788 - 1790

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1749336

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

...
 • ΕΒΕ 3541
 • Χρονολόγηση

  1788-04-10

 • Γλώσσα

  grc

 • Κωδικός

  1756594

 • Τύπος

  Χειρόγραφο