Αναζήτηση

Το σύστημα διατηρεί αυτόματα την πιο πρόσφατη αναζήτησή σας.
Έναρξη νέας αναζήτησης
Συλλογές
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 26
Είδη τεκμηρίων
Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)  
Χάρτης 2
Μονογραφία 125
Χειρόγραφο 690
Γλώσσες τεκμηρίων
Ελληνική 26
Συλλογικά Όργανα
Εθνικό Τυπογραφείο και Λιθογραφείο 2
Εθνικό Τυπογραφείο 18
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 26
Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 26
Προέλευση υλικού
Τεκμήρια της ΕΒΕ  
Τεκμήρια τρίτων φορέων 6
Τεκμήρια συνεργασιών 26
Χρονικό διάστημα

 • Απολογισμός
 • Τίτλος

  Απολογισμός

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1954

 • Χρονολογία αναφοράς

  1952-07 - 1953

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104733

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός
 • Τίτλος

  Απολογισμός

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1947

 • Χρονολογία αναφοράς

  1946-04 - 1947

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104735

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός [μέρ. 2]
 • Τίτλος

  Απολογισμός [μέρ. 2]

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1876

 • Χρονολογία αναφοράς

  1878

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104821

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Γενικός Λογαριασμός της Οικονομικης Διαχειρίσεως του Έτους 1879 [μέρ. 1]
 • Τίτλος

  Γενικός Λογαριασμός της Οικονομικης Διαχειρίσεως του Έτους 1879 [μέρ. 1]

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1880

 • Χρονολογία αναφοράς

  1879

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104819

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός [μέρ. 2]
 • Τίτλος

  Απολογισμός [μέρ. 2]

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1876

 • Χρονολογία αναφοράς

  1874

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104817

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός [μέρ. 2]
 • Τίτλος

  Απολογισμός [μέρ. 2]

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1892-08

 • Χρονολογία αναφοράς

  1877

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104813

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Γενικός Λογαριασμός της Οικονομικης Διαχειρίσεως του Έτους 1875 [μέρ. 1]
 • Τίτλος

  Γενικός Λογαριασμός της Οικονομικης Διαχειρίσεως του Έτους 1875 [μέρ. 1]

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1876

 • Χρονολογία αναφοράς

  1875

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104815

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Γενικός Λογαριασμός της Οικονομικης Διαχειρίσεως του Έτους 1864 [μέρ. 1]
 • Τίτλος

  Γενικός Λογαριασμός της Οικονομικης Διαχειρίσεως του Έτους 1864 [μέρ. 1]

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1865

 • Χρονολογία αναφοράς

  1864

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104807

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός [μέρ. 2]
 • Τίτλος

  Απολογισμός [μέρ. 2]

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1865

 • Χρονολογία αναφοράς

  1863

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104809

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Γενικός Λογαριασμός της Οικονομικης Διαχειρίσεως του Έτους 1878 [μέρ. 1]
 • Τίτλος

  Γενικός Λογαριασμός της Οικονομικης Διαχειρίσεως του Έτους 1878 [μέρ. 1]

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1892-08

 • Χρονολογία αναφοράς

  1878

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104811

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός
 • Τίτλος

  Απολογισμός

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1992

 • Χρονολογία αναφοράς

  1991

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104763

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός
 • Τίτλος

  Απολογισμός

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1993

 • Χρονολογία αναφοράς

  1992

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104765

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός
 • Τίτλος

  Απολογισμός

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1994

 • Χρονολογία αναφοράς

  1993

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104767

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός
 • Τίτλος

  Απολογισμός

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1989

 • Χρονολογία αναφοράς

  1988

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104753

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός
 • Τίτλος

  Απολογισμός

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1991

 • Χρονολογία αναφοράς

  1990

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104755

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός
 • Τίτλος

  Απολογισμός

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1961

 • Χρονολογία αναφοράς

  1958-01 - 1959

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104749

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός
 • Τίτλος

  Απολογισμός

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1988

 • Χρονολογία αναφοράς

  1987

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104751

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός
 • Τίτλος

  Απολογισμός

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1950

 • Χρονολογία αναφοράς

  1948-06 - 1949

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104739

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός
 • Τίτλος

  Απολογισμός

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1949

 • Χρονολογία αναφοράς

  1947-04 - 1948

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104737

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός
 • Τίτλος

  Απολογισμός

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1951

 • Χρονολογία αναφοράς

  1949-07 - 1950

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104741

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)