Αναζήτηση

Το σύστημα διατηρεί αυτόματα την πιο πρόσφατη αναζήτησή σας.
Έναρξη νέας αναζήτησης
Συλλογές
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 26
Είδη τεκμηρίων
Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)  
Χάρτης 2
Περιοδικές Εκδόσεις 3
Μονογραφία 125
Χειρόγραφο 690
Γλώσσες τεκμηρίων
Ελληνική 26
Συλλογικά Όργανα
Εθνικό Τυπογραφείο και Λιθογραφείο 2
Εθνικό Τυπογραφείο 18
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 26
Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 26
Προέλευση υλικού
Τεκμήρια της ΕΒΕ  
Τεκμήρια τρίτων φορέων 9
Τεκμήρια συνεργασιών 62
Χρονικό διάστημα

 • Απολογισμός 1874 [μέρ. 2]
 • Τίτλος

  Απολογισμός 1874 [μέρ. 2]

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1876

 • Χρονολογία αναφοράς

  1874

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104817

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός 1863 [μέρ. 2]
 • Τίτλος

  Απολογισμός 1863 [μέρ. 2]

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1865

 • Χρονολογία αναφοράς

  1863

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104809

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός 1877 [μέρ. 2]
 • Τίτλος

  Απολογισμός 1877 [μέρ. 2]

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1892-08

 • Χρονολογία αναφοράς

  1877

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104813

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός 1952-1953
 • Τίτλος

  Απολογισμός 1952-1953

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1954

 • Χρονολογία αναφοράς

  1952-07 - 1953

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104733

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός 1947-1948
 • Τίτλος

  Απολογισμός 1947-1948

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1949

 • Χρονολογία αναφοράς

  1947-04 - 1948

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104737

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Γενικός Λογαριασμός της Οικονομικης Διαχειρίσεως του Έτους 1879 [μέρ. 1]
 • Τίτλος

  Γενικός Λογαριασμός της Οικονομικης Διαχειρίσεως του Έτους 1879 [μέρ. 1]

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1880

 • Χρονολογία αναφοράς

  1879

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104819

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Γενικός Λογαριασμός της Οικονομικης Διαχειρίσεως του Έτους 1875 [μέρ. 1]
 • Τίτλος

  Γενικός Λογαριασμός της Οικονομικης Διαχειρίσεως του Έτους 1875 [μέρ. 1]

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1876

 • Χρονολογία αναφοράς

  1875

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104815

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Γενικός Λογαριασμός της Οικονομικης Διαχειρίσεως του Έτους 1864 [μέρ. 1]
 • Τίτλος

  Γενικός Λογαριασμός της Οικονομικης Διαχειρίσεως του Έτους 1864 [μέρ. 1]

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1865

 • Χρονολογία αναφοράς

  1864

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104807

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Γενικός Λογαριασμός της Οικονομικης Διαχειρίσεως του Έτους 1878 [μέρ. 1]
 • Τίτλος

  Γενικός Λογαριασμός της Οικονομικης Διαχειρίσεως του Έτους 1878 [μέρ. 1]

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1892-08

 • Χρονολογία αναφοράς

  1878

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104811

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός 1993
 • Τίτλος

  Απολογισμός 1993

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1994

 • Χρονολογία αναφοράς

  1993

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104767

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός 1992
 • Τίτλος

  Απολογισμός 1992

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1993

 • Χρονολογία αναφοράς

  1992

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104765

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός 1990
 • Τίτλος

  Απολογισμός 1990

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1991

 • Χρονολογία αναφοράς

  1990

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104755

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός 1987
 • Τίτλος

  Απολογισμός 1987

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1988

 • Χρονολογία αναφοράς

  1987

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104751

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός 1988
 • Τίτλος

  Απολογισμός 1988

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1989

 • Χρονολογία αναφοράς

  1988

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104753

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός 1959
 • Τίτλος

  Απολογισμός 1959

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1963

 • Χρονολογία αναφοράς

  1959-01 - 1961

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104757

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός 1958
 • Τίτλος

  Απολογισμός 1958

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1961

 • Χρονολογία αναφοράς

  1958-01 - 1959

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104749

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός 1948-1949
 • Τίτλος

  Απολογισμός 1948-1949

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1950

 • Χρονολογία αναφοράς

  1948-06 - 1949

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104739

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός 1950-1951
 • Τίτλος

  Απολογισμός 1950-1951

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1951

 • Χρονολογία αναφοράς

  1950-07 - 1951

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104743

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός 1949-1950
 • Τίτλος

  Απολογισμός 1949-1950

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1951

 • Χρονολογία αναφοράς

  1949-07 - 1950

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104741

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός 1989
 • Τίτλος

  Απολογισμός 1989

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία αναφοράς

  1989

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104759

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)