Τεκμήρια Γενικής Συλλογής

Contents Results 1 - 20 of 111
...
...
...
...
...
...
 • Ἱστορία τῶν ἐπιγόνων
 • Uniform title

  Ἰ. Γ. Δροϋσεν Ἱστορία τοῦ Μακεδονικοῦ ἑλληνισμοῦ [τόμ. 3]

 • Author

  Droysen, Johann Gustav

 • Date

  1903

 • Language

  Ελληνική

 • ID

  1479865

 • Type

  Monograph

...
 • Ἱστορία τῶν διαδόχων
 • Uniform title

  Ἰ. Γ. Δροϋσεν Ἱστορία τοῦ Μακεδονικοῦ ἑλληνισμοῦ [τόμ. 2]

 • Author

  Droysen, Johann Gustav

 • Date

  1897

 • Language

  Ελληνική

 • ID

  1477729

 • Type

  Monograph

...
...
...
...
...
...
...
...
...
 • The Demi of Attica
 • Uniform title

  The topography of Athens and the Demi [vol. 2]

 • Author

  Leake, William Martin

 • Date

  1841

 • Language

  Αγγλική

 • ID

  1455601

 • Type

  Monograph

...
...
...
...