Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Contents Results 1 - 20 of 26
 • 1898
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1898

 • Time Coverage

  1898

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104536

 • Type

  Collection

 • 1897
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1897

 • Time Coverage

  1897

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104535

 • Type

  Collection

 • 1896
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1896

 • Time Coverage

  1896

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104534

 • Type

  Collection

 • 1895
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1895

 • Time Coverage

  1895

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104533

 • Type

  Collection

 • 1894
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1894

 • Time Coverage

  1894

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104531

 • Type

  Collection

 • 1893
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1893

 • Time Coverage

  1893

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104529

 • Type

  Collection

 • 1892
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1892

 • Time Coverage

  1892

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104528

 • Type

  Collection

 • 1891
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1891

 • Time Coverage

  1891

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104527

 • Type

  Collection

 • 1890
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1890

 • Time Coverage

  1890

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104526

 • Type

  Collection

 • 1889
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1889

 • Time Coverage

  1889

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104525

 • Type

  Collection

 • 1888
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1888

 • Time Coverage

  1888

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104524

 • Type

  Collection

 • 1887
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1887

 • Time Coverage

  1887

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104523

 • Type

  Collection

 • 1886
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1886

 • Time Coverage

  1886

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104522

 • Type

  Collection

 • 1885
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1885

 • Time Coverage

  1885

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104521

 • Type

  Collection

 • 1884
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1884

 • Time Coverage

  1884

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104520

 • Type

  Collection

 • 1883
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1883

 • Time Coverage

  1883

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104519

 • Type

  Collection

 • 1882
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1882

 • Time Coverage

  1882

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104518

 • Type

  Collection

 • 1880
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1880

 • Time Coverage

  1880

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104516

 • Type

  Collection

 • 1879
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1879

 • Time Coverage

  1879

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104515

 • Type

  Collection

 • 1996
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1996

 • Time Coverage

  1996

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104347

 • Type

  Collection