Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Contents Results 1 - 20 of 50
 • 1892
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1892

 • Time Coverage

  1892

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104528

 • Type

  Collection

 • 1891
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1891

 • Time Coverage

  1891

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104527

 • Type

  Collection

 • 1890
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1890

 • Time Coverage

  1890

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104526

 • Type

  Collection

 • 1889
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1889

 • Time Coverage

  1889

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104525

 • Type

  Collection

 • 1888
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1888

 • Time Coverage

  1888

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104524

 • Type

  Collection

 • 1887
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1887

 • Time Coverage

  1887

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104523

 • Type

  Collection

 • 1886
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1886

 • Time Coverage

  1886

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104522

 • Type

  Collection

 • 1885
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1885

 • Time Coverage

  1885

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104521

 • Type

  Collection

 • 1884
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1884

 • Time Coverage

  1884

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104520

 • Type

  Collection

 • 1883
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1883

 • Time Coverage

  1883

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104519

 • Type

  Collection

 • 1882
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1882

 • Time Coverage

  1882

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104518

 • Type

  Collection

 • 1880
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1880

 • Time Coverage

  1880

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104516

 • Type

  Collection

 • 1879
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1879

 • Time Coverage

  1879

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104515

 • Type

  Collection

 • 1878
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1878

 • Time Coverage

  1878

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104514

 • Type

  Collection

 • 1877
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1877

 • Time Coverage

  1877

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104513

 • Type

  Collection

 • 1875
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1875

 • Time Coverage

  1875

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104511

 • Type

  Collection

 • 1874
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1874

 • Time Coverage

  1874

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104510

 • Type

  Collection

 • 1864
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1864

 • Time Coverage

  1864

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104500

 • Type

  Collection

 • 1863
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1863

 • Time Coverage

  1863

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104499

 • Type

  Collection

 • 1996
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1996

 • Time Coverage

  1996

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104347

 • Type

  Collection