Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Contents Results 1 - 20 of 69
 • 1873
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1873

 • Time Coverage

  1873

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104509

 • Type

  Collection

 • 1872
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1872

 • Time Coverage

  1872

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104508

 • Type

  Collection

 • 1871
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1871

 • Time Coverage

  1871

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104507

 • Type

  Collection

 • 1870
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1870

 • Time Coverage

  1870

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104506

 • Type

  Collection

 • 1868
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1868

 • Time Coverage

  1868

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104504

 • Type

  Collection

 • 1867
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1867

 • Time Coverage

  1867

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104503

 • Type

  Collection

 • 1864
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1864

 • Time Coverage

  1864

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104500

 • Type

  Collection

 • 1863
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1863

 • Time Coverage

  1863

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104499

 • Type

  Collection

 • 1861
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1861

 • Time Coverage

  1861

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104497

 • Type

  Collection

 • 1860
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1860

 • Time Coverage

  1860

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104496

 • Type

  Collection

 • 1859
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1859

 • Time Coverage

  1859

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104495

 • Type

  Collection

 • 1856
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1856

 • Time Coverage

  1856

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104492

 • Type

  Collection

 • 1855
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1855

 • Time Coverage

  1855

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104491

 • Type

  Collection

 • 1850
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1850

 • Time Coverage

  1850

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104484

 • Type

  Collection

 • 1848
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1848

 • Time Coverage

  1848

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104483

 • Type

  Collection

 • 1847
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1847

 • Time Coverage

  1847

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104482

 • Type

  Collection

 • 1846
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 11846

 • Time Coverage

  1846

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104481

 • Type

  Collection

 • 1845
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1845

 • Time Coverage

  1845

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104480

 • Type

  Collection

 • 1843
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1843

 • Time Coverage

  1843

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104475

 • Type

  Collection

 • 1996
 • Description

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1996

 • Time Coverage

  1996

 • Spatial Coverage

  Ελλάς

 • ID

  2104347

 • Type

  Collection