Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Περιεχόμενα Αποτελέσματα 1 - 20 από 69
 • 1873
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1873

 • Χρονική κάλυψη

  1873

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104509

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1872
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1872

 • Χρονική κάλυψη

  1872

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104508

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1871
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1871

 • Χρονική κάλυψη

  1871

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104507

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1870
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1870

 • Χρονική κάλυψη

  1870

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104506

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1868
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1868

 • Χρονική κάλυψη

  1868

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104504

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1867
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1867

 • Χρονική κάλυψη

  1867

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104503

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1864
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1864

 • Χρονική κάλυψη

  1864

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104500

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1863
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1863

 • Χρονική κάλυψη

  1863

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104499

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1861
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1861

 • Χρονική κάλυψη

  1861

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104497

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1860
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1860

 • Χρονική κάλυψη

  1860

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104496

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1859
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1859

 • Χρονική κάλυψη

  1859

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104495

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1856
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1856

 • Χρονική κάλυψη

  1856

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104492

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1855
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1855

 • Χρονική κάλυψη

  1855

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104491

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1850
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1850

 • Χρονική κάλυψη

  1850

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104484

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1848
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1848

 • Χρονική κάλυψη

  1848

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104483

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1847
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1847

 • Χρονική κάλυψη

  1847

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104482

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1846
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 11846

 • Χρονική κάλυψη

  1846

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104481

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1845
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1845

 • Χρονική κάλυψη

  1845

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104480

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1843
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1843

 • Χρονική κάλυψη

  1843

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104475

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1996
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1996

 • Χρονική κάλυψη

  1996

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104347

 • Τύπος

  Συλλογή