Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Περιεχόμενα Αποτελέσματα 1 - 20 από 50
 • 1892
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1892

 • Χρονική κάλυψη

  1892

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104528

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1891
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1891

 • Χρονική κάλυψη

  1891

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104527

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1890
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1890

 • Χρονική κάλυψη

  1890

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104526

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1889
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1889

 • Χρονική κάλυψη

  1889

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104525

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1888
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1888

 • Χρονική κάλυψη

  1888

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104524

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1887
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1887

 • Χρονική κάλυψη

  1887

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104523

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1886
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1886

 • Χρονική κάλυψη

  1886

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104522

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1885
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1885

 • Χρονική κάλυψη

  1885

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104521

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1884
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1884

 • Χρονική κάλυψη

  1884

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104520

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1883
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1883

 • Χρονική κάλυψη

  1883

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104519

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1882
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1882

 • Χρονική κάλυψη

  1882

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104518

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1880
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1880

 • Χρονική κάλυψη

  1880

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104516

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1879
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1879

 • Χρονική κάλυψη

  1879

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104515

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1878
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1878

 • Χρονική κάλυψη

  1878

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104514

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1877
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1877

 • Χρονική κάλυψη

  1877

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104513

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1875
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1875

 • Χρονική κάλυψη

  1875

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104511

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1874
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1874

 • Χρονική κάλυψη

  1874

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104510

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1864
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1864

 • Χρονική κάλυψη

  1864

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104500

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1863
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1863

 • Χρονική κάλυψη

  1863

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104499

 • Τύπος

  Συλλογή

 • 1996
 • Περιγραφή

  Ψηφιοποιημένες κρατικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 1996

 • Χρονική κάλυψη

  1996

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάς

 • Κωδικός

  2104347

 • Τύπος

  Συλλογή