Περιεχόμενα Αποτελέσματα 1 - 6 από 6
...
 • Όψεις ανασυγκρότησης: Χίος 1949-1956 / Αρχείο Νικολάου Ε. Παναγιωτάτου, Νομάρχη Χίου 1949-1956
 • Περιγραφή

  Το αρχείο περιλαμβάνει εκθέσεις, έγγραφα, κείμενα, ομιλίες, αλληλογραφία, έντυπα. Αξιοποιήθηκε στο βιβλίο: Όψεις ανασυγκρότησης. Θραύσματα ημερολογίου: Χίος 1949-1956, 2016.

 • Χρονική κάλυψη

  1949-1956

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Χίος

 • Κανόνες πρόσβασης

  Ελεύθερη πρόσβαση.

  Tα έγγραφα του αρχείου βρίσκονται στην κατοχή της νομίμου κληρονόμου Eλίζας Παναγιωτάτου.


 • Κωδικός

  2104775

 • Τύπος

  Συλλογή

...
 • Χειρόγραφα
 • Περιγραφή

  Η συλλογή αποτελείται από ψηφιοποιημένα χειρόγραφα διαφόρων κατηγοριών (θεολογικά, μουσικά κ.λπ.). Σε αυτά περιλαμβάνονται μαθηματάρια των πρώτων ελληνικών σχολείων, βιβλία λειτουργικά και κοσμικά αλλά και κάθε είδους σημειώματα που διασώζουν στιγμές και εμπειρίες της καθημερινής ζωής.

 • Χρονική κάλυψη

  7ος αι.-

 • Κωδικός

  100025

 • Τύπος

  Συλλογή

...
 • Χάρτες
 • Περιγραφή

  Η συλλογή αποτελείται από ψηφιοποιημένα τεκμήρια χαρτογραφικών αποτυπώσεων που έχουν κυκλοφορήσει από Έλληνες και ξένους εκδότες. Τη συλλογή συνθέτουν σημαντικές εκδόσεις διαφόρων τύπων χαρτογραφικού υλικού, όπως, γεωγραφικοί, ναυτικοί, υδρογραφικοί, στρατιωτικοί χάρτες, σχέδια πόλεων κ.ά.

 • Χρονική κάλυψη

  16ος αι.-

 • Κωδικός

  100027

 • Τύπος

  Συλλογή

...
 • Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
 • Περιγραφή

  Η συλλογή αποτελείται από ψηφιοποιημένα τεκμήρια οικονομικών καταστάσεων (προϋπολογισμοί, ισολογισμοί και απολογισμοί) του Ελληνικού Κράτους.

 • Χρονική κάλυψη

  1823-

 • Γεωγραφική κάλυψη

  Ελλάδα

 • Κωδικός

  2104346

 • Τύπος

  Συλλογή

...
 • Τεκμήρια Γενικής Συλλογής
 • Περιγραφή

  Η συλλογή αποτελείται από ψηφιοποιημένα βιβλία της Γενικής Συλλογής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

 • Χρονική κάλυψη

  20ός αι.-

 • Κωδικός

  100028

 • Τύπος

  Συλλογή

...
 • Σπάνια και Πολύτιμα
 • Περιγραφή

  Η συλλογή αποτελείται από σπάνια ψηφιοποιημένα βιβλία με ευρεία θεματολογία. Σε αυτά περιλαμβάνονται συγγράμματα που ανήκαν ή προορίζονταν για εξέχουσες προσωπικότητες της εποχής τους, μοναδικές πρώτες εκδόσεις σπουδαίων έργων, καθώς και βιβλία που τεκμηριώνουν, σε ιστορικό, ερευνητικό, εθνικό και πολιτισμικό επίπεδο, τη διαχρονική παρουσία της ελληνικής ελίτ στο ευρωπαϊκό πνευματικό γίγνεσθαι.

 • Χρονική κάλυψη

  15ος-20ός αι.

 • Κωδικός

  1429869

 • Τύπος

  Συλλογή