Όψεις ανασυγκρότησης: Χίος 1949-1956 / Αρχείο Νικολάου Ε. Παναγιωτάτου, Νομάρχη Χίου 1949-1956

Περιεχόμενα Αποτελέσματα 1 - 6 από 6
 • Εισαγωγή
 • Τίτλος

  Εισαγωγή

 • Δημιουργός

  Παναγιωτάτος, Νικόλαος Ε.

 • Χρονολογία αναφοράς

  1949 - 1956

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104797

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Θέματα διοίκησης, αποκέντρωσης, αυτοδιοίκησης
 • Τίτλος

  Θέματα διοίκησης, αποκέντρωσης, αυτοδιοίκησης

 • Δημιουργός

  Παναγιωτάτος, Νικόλαος Ε.

 • Χρονολογία αναφοράς

  1949 - 1956

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104791

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Aναπτυξιακά προγράμματα, αναπτυξιακή αποτίμηση
 • Τίτλος

  Aναπτυξιακά προγράμματα, αναπτυξιακή αποτίμηση

 • Δημιουργός

  Παναγιωτάτος, Νικόλαος Ε.

 • Χρονολογία έκδοσης

  1949 - 1956

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104790

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Διάφορα
 • Τίτλος

  Διάφορα

 • Δημιουργός

  Παναγιωτάτος, Νικόλαος Ε.

 • Χρονολογία έκδοσης

  1949 - 1956

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104781

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)