Πρόγραμμα «Πρόνοια - Εργασία» 15/7/1951-31/7/1953. Οδικά έργα, ημερομίσθια