Συχνές ερωτήσεις

 1. Τι είναι η Ανοιχτή Πρόσβαση;

  Είναι η παροχή της άμεσης, ελεύθερης και απεριόριστης διαδικτυακής πρόσβασης σε έργα πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς κόστος για τον αναγνώστη και με κατάλληλη αδειοδότηση, δηλαδή διάθεση του έργου με κάποια άδεια ανοιχτού περιεχομένου, ώστε να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση της γνώσης από το έργο, σε οποιοδήποτε ψηφιακό ή αναλογικό μέσο, υπό την προϋπόθεση, κατ’ ελάχιστο, της αναφοράς του ονόματος του δημιουργού. Η άδεια ανοιχτού περιεχομένου μπορεί να ορίζει και άλλες προϋποθέσεις επιπλέον της αναφοράς του δημιουργού, η τήρηση των οποίων είναι αναγκαία για τη σύννομη χρήση του έργου, στο πλαίσιο της προστασίας της πνευματικής του ιδιοκτησίας.

 2. Τι είναι η Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών;

  Η Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών είναι ένας διαδικτυακός δομημένος χώρος, όπου φιλοξενείται όλο το ψηφιοποιημένο υλικό. Το εν λόγω υλικό χωρίζεται σε συλλογές, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει ένα σύνολο τεκμηρίων. Για κάθε συλλογή και κάθε τεκμήριο υπάρχει σχετική περιγραφή. Το σύνολο των τεκμηρίων που φιλοξενούνται στην Πλατφόρμα είναι ανοιχτά προσβάσιμα και αναζητήσιμα διαδικτυακά.


 3. Τι περιέχει η Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών;

  Περιέχονται ψηφιοποιημένα τεκμήρια όπως χειρόγραφα, επιστημονικές επετηρίδες και έργα τέχνης. Η συλλογή συνεχώς εμπλουτίζεται με νέο υλικό προς ψηφιοποίηση, το οποίο περιλαμβάνει πολύτιμα βιβλία, αφίσες και χάρτες. 

 4. Τι μπορεί να κάνει ο χρήστης στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών;

  Η Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να γνωρίσει και να εξερευνήσει τον πλούτο των ψηφιοποιημένων συλλογών της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Στην Πλατφόρμα, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες, να περιηγηθεί στα τεκμήρια, να τα αποθηκεύσει και να τα εκτυπώσει σε χαμηλή ανάλυση, υπό προϋποθέσεις.

 5. Σε τι ανάλυση μπορεί να δει ο χρήστης το ψηφιοποιημένο υλικό;

  Όλα τα ψηφιακά τεκμήρια φυλλομετρούνται σε υψηλή ανάλυση με στόχο την αποτύπωση σημαντικών και ιδιαίτερων λεπτομερειών και τη διευκόλυνση της ανάγνωσης από την οθόνη.

 6. Πώς γίνεται η εγγραφή του χρήστη στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών;

  Η εγγραφή πραγματοποιείται από το κεντρικό σύστημα πιστοποίησης χρηστών της ΕΒΕ.

 7. Τι προνόμια έχει ο Πιστοποιημένος χρήστης της Πλατφόρμας Ψηφιακών Συλλογών;

  Ο Πιστοποιημένος χρήστης μπορεί να αναρτά επώνυμα πραγματολογικά σχόλια για κάθε ψηφιακό τεκμήριο. Τα σχόλια περνούν από έλεγχο περιεχομένου, πριν δημοσιευτούν, με σκοπό την αποφυγή κακεντρεχούς πληροφορίας. Ο Πιστοποιημένος χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και να αποθηκεύει λίστα αγαπημένων τεκμηρίων, καθώς και να ενημερώνεται με ειδοποιήσεις που αφορούν στον εμπλουτισμό της συλλογής.

 8. Μπορεί ο χρήστης να εκτυπώσει το ψηφιοποιημένο υλικό;

  Ο Πιστοποιημένος χρήστης μπορεί να εκτυπώσει δωρεάν το ψηφιοποιημένο υλικό σε χαμηλή ανάλυση.  Για τη λήψη και/ή εκτύπωση αντιτύπου υψηλής ανάλυσης υπάρχει σχετική πολιτική.

 9. Μπορεί ο χρήστης επαναχρησιμοποιήσει μέρος του ψηφιοποιημένου υλικού και πώς;

  Για τις συλλογές της ΕΒΕ ισχύει συγκεκριμένη άδεια χρήσης για κάθε ψηφιακό τεκμήριο, η οποία επιτρέπει την αναπαραγωγή, εφόσον γίνεται αναφορά στον κάθε αδειοδότη και δικαιούχο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν δημιουργείται παράγωγο έργο και δεν γίνεται άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση και διανομή του τεκμηρίου. Κάθε ψηφιακό τεκμήριο διέπεται από συγκεκριμένους όρους χρήσης, οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν ανά περίπτωση. Η ΕΒΕ συνιστά στους χρήστες να συμβουλεύονται την άδεια χρήσης κάθε ψηφιακού τεκμηρίου.
  Σχετικά με το ψηφιοποιημένο υλικό που προκύπτει από συνεργασίες της ΕΒΕ με επιμέρους φορείς, η Εθνική Βιβλιοθήκη διασφαλίζει ότι τηρούνται τα πολιτιστικά και δεοντολογικά πρότυπα και ότι η χρήση των ψηφιακών τεκμηρίων είναι σύμφωνη με τις συμβατικές δεσμεύσεις που απορρέουν από το σύμφωνο συνεργασίας, εφόσον πρόκειται για φιλοξενούμενη συλλογή.