Συχνές ερωτήσεις

 1. Τι είναι η Ανοιχτή Πρόσβαση;

  Είναι η παροχή της άμεσης, ελεύθερης και απεριόριστης διαδικτυακής πρόσβασης σε έργα πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς κόστος για τον αναγνώστη και με κατάλληλη αδειοδότηση, δηλαδή διάθεση του έργου με κάποια άδεια ανοιχτού περιεχομένου, ώστε να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση της γνώσης από το έργο, σε οποιοδήποτε ψηφιακό ή αναλογικό μέσο, υπό την προϋπόθεση, κατ’ ελάχιστο, της αναφοράς του ονόματος του δημιουργού. Η άδεια ανοιχτού περιεχομένου μπορεί να ορίζει και άλλες προϋποθέσεις επιπλέον της αναφοράς του δημιουργού, η τήρηση των οποίων είναι αναγκαία για τη σύννομη χρήση του έργου, στο πλαίσιο της προστασίας της πνευματικής του ιδιοκτησίας.

 2. Τι είναι η Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών;

  Η Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών είναι ένας διαδικτυακός δομημένος χώρος, όπου φιλοξενείται όλο το ψηφιοποιημένο υλικό. Το υλικό αυτό χωρίζεται σε συλλογές, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει ένα σύνολο τεκμηρίων. Για κάθε συλλογή και κάθε τεκμήριο υπάρχει σχετική περιγραφή. Το σύνολο των τεκμηρίων που φιλοξενούνται στην Πλατφόρμα είναι ανοιχτά προσβάσιμα και αναζητήσιμα διαδικτυακά.

 3. Τι περιέχει η Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών;

  Περιέχει ψηφιοποιημένα χειρόγραφα, μονογραφίες και χάρτες. Η συλλογή συνεχώς εμπλουτίζεται με νέο υλικό.

 4. Τι μπορεί να κάνει ο χρήστης στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών;

  Στην Πλατφόρμα, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τα τεκμήρια, να περιηγηθεί σε αυτά και να τα δει σε υψηλή ανάλυση.

 5. Σε τι ανάλυση μπορεί να δει ο χρήστης το ψηφιοποιημένο υλικό;

  Όλα τα ψηφιακά τεκμήρια φυλλομετρούνται σε υψηλή ανάλυση με στόχο την αποτύπωση σημαντικών και ιδιαίτερων λεπτομερειών και τη διευκόλυνση της ανάγνωσης από την οθόνη.

 6. Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης του ψηφιοποιημένου υλικού;

  Όχι.

 7. Μπορεί ο χρήστης επαναχρησιμοποιήσει μέρος του ψηφιοποιημένου υλικού και πώς;

  Ενημερωθείθτε σχετικά στην ενότητα Όροι Χρήσης και Πολιτικές.