Αναζήτηση

Εισάγετε κριτήρια αναζήτησης. Αν δεν προσδιορίσετε κριτήρια, θα εμφανιστούν όλα τα τεκμήρια.
Εμφάνιση όλων
Συλλογές
Χειρόγραφα 691
Σπάνια και Πολύτιμα 33
Βιβλία Γενικής Συλλογής 19
Χάρτες 2
Είδη τεκμηρίων
Χειρόγραφο 691
Μονογραφία 52
Χάρτης 2
Γλώσσες τεκμηρίων
gre 500
grc 119
ita 71
lat 49
fre 38
eng 11
ger 6
spa 1
Πρόσωπα
Ιωάννης ο Χρυσόστομος (π. 354-407) 36
Γρηγόριος ο Θεολόγος 329-390 16
Charles-Louis Jules David 1783-1854 15
Βασίλειος ο Μέγας 330-378 15
Αρεταίος, Θεόδωρος 1830-1893 9
Μαλαξός, Μανουήλ (θ. 1581) 5
Φιλήμων, Ιωάννης 5
Θεοφύλακτος, Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας (11ος αι.) 4
Τρικούπης, Σπυρίδων 1788-1873 4
Ασλάνης, Παναγιώτης 4

Συλλογικά Όργανα
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 745
Κέντρο Μελέτης των Χειρογράφων της Καινής Διαθήκης 81
B.G. Teubner 14
Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου 4
Schwetschke 4
Τυπ. Ι. Α. Βρετού 2
Longmans, Green and Co. 2
Βιβλιοπωλείον "Το Φιλολογικόν" 2
Rodwell 1
Howe Memorial Press 1

Προέλευση υλικού
Τεκμήρια της ΕΒΕ 664
Τεκμήρια συνεργασιών 81
Χρονικό διάστημα