Αναζήτηση

Εισάγετε κριτήρια αναζήτησης. Αν δεν προσδιορίσετε κριτήρια, θα εμφανιστούν όλα τα τεκμήρια.
Εμφάνιση όλων
Συλλογές
Χειρόγραφα 691
Μαθηματάρια 78
Σπάνια και Πολύτιμα 77
Βιβλία Γενικής Συλλογής 48
Χάρτες 2
Είδη τεκμηρίων
Χειρόγραφο 769
Μονογραφία 125
Χάρτης 2
Γλώσσες τεκμηρίων
Ελληνική, Αρχαία 683
Λατινική 81
Ελληνική 77
Ιταλική 72
Γαλλική 41
Αγγλική 18
Γερμανική 6
Ισπανική 1
Ρωσική 1
Πρόσωπα
Παρλαβάντζας, Γεώργιος 1965-null 839
Leake, William Martin 1777-1860 9
Rodwell, J. 6
Φιλήμων, Ιωάννης 5
Τρικούπης, Σπυρίδων 1788-1873 4
Ασλάνης, Παναγιώτης 4
Σουίδας (10ος αι. μ.Χ.) 4
Gaisford, Thomas 1779-1855 4
Bernhardy, Gottfried 1800-1875 4
Ζωγράφου, Ευγενία 1878-1963 4

Συλλογικά Όργανα
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 896
Κέντρο Μελέτης των Χειρογράφων της Καινής Διαθήκης 79
B.G. Teubner 45
Τυπ. Ι. Α. Βρετού 5
Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου 4
Schwetschke 4
Longmans, Green and Co. 2
Βιβλιοπωλείον "Το Φιλολογικόν" 2
Τυπογραφεῖον τῆς Φιλοκαλίας 2
Βιβλιοπωλείον της "Εστίας" - Ι.Δ. Κολλάρου & Σίας Α.Ε. 2

Προέλευση υλικού
Τεκμήρια της ΕΒΕ 817
Τεκμήρια συνεργασιών 79
Χρονικό διάστημα