Αναζήτηση

Εισάγετε κριτήρια αναζήτησης. Αν δεν προσδιορίσετε κριτήρια, θα εμφανιστούν όλα τα τεκμήρια.
Εμφάνιση όλων
Συλλογές
Χάρτες 2
Όψεις ανασυγκρότησης: Χίος 1949-1956 / Αρχείο Νικολάου Ε. Παναγιωτάτου, Νομάρχη Χίου 1949-1956 6
Σπάνια και Πολύτιμα 17
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 91
Τεκμήρια Γενικής Συλλογής 111
Χειρόγραφα 783
Είδη τεκμηρίων
Χάρτης 2
Περιοδικές Εκδόσεις 3
Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί) 97
Μονογραφία 125
Χειρόγραφο 783
Γλώσσες τεκμηρίων
Ρωσική 1
Ισπανική 1
Γερμανική 6
Αγγλική 18
Γαλλική 42
Ιταλική 72
Λατινική 81
Ελληνική 176
Ελληνική, Αρχαία 695
Πρόσωπα
Δρανδάκης, Παύλος 1896-1945 1
Καλημέρης, Επαμεινώνδας 1
Γαλακτίων, μοναχός 1
Ιγνάτιος, μοναχός και δομέστικος 1
Μιχαήλ, ο Μεσοποταμίτης (14ος-15ος αι.) 1
Δελαγραμμάτικας, Στέφανος 1
Τζάκας, Δημήτριος Ν. 1
Jernstedt, Victor 1
Vasilevsky, Vasilii G. 1838-1899 1
Κεκαυμένος, Κατακαλών (11ος αι. μ.Χ.) 1

Συλλογικά Όργανα
Τυπογραφείο της Κυβερνήσεως 1
Τυπογραφείο Χ. Αναστάσιου Δούκα 1
Office d' Éditions d' Art 1
Οικουμενικόν Πατριαρχείον 1
Πατριαρχικό Τυπογραφείον 1
Τυπογραφείο Γ. Π. Ξένου 1
Academiae Caesareae Scientiarum 1
Nouvelle Revue 1
Ἐλευθερουδάκης 1
Τύποις Βουτυρᾶ καὶ Σ/ας 1

Προέλευση υλικού
Τεκμήρια τρίτων φορέων 23
Τεκμήρια συνεργασιών 141
Τεκμήρια της ΕΒΕ 846
Χρονικό διάστημα