Αναζήτηση

Εισάγετε κριτήρια αναζήτησης. Αν δεν προσδιορίσετε κριτήρια, θα εμφανιστούν όλα τα τεκμήρια.
Εμφάνιση όλων
Συλλογές
Χειρόγραφα 696
Μαθηματάρια 79
Σπάνια και Πολύτιμα 66
Βιβλία Γενικής Συλλογής 40
Χάρτες 2
Είδη τεκμηρίων
Χειρόγραφο 775
Μονογραφία 106
Χάρτης 2
Γλώσσες τεκμηρίων
gre 522
grc 224
lat 76
ita 71
fre 40
eng 13
ger 6
spa 1
Πρόσωπα
Παρλαβάντζας, Γεώργιος 1965-null 136
Ιωάννης ο Χρυσόστομος (π. 354-407) 36
Γρηγόριος ο Θεολόγος 329-390 16
Charles-Louis Jules David 1783-1854 15
Βασίλειος ο Μέγας 330-378 15
Αρεταίος, Θεόδωρος 1830-1893 9
Μαλαξός, Μανουήλ (θ. 1581) 5
Leake, William Martin 1777-1860 5
Φιλήμων, Ιωάννης 5
Θεοφύλακτος, Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας (11ος αι.) 4

Συλλογικά Όργανα
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 878
Κέντρο Μελέτης των Χειρογράφων της Καινής Διαθήκης 81
B.G. Teubner 40
Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου 4
Schwetschke 4
Τυπ. Ι. Α. Βρετού 2
Rodwell 2
Longmans, Green and Co. 2
Βιβλιοπωλείον "Το Φιλολογικόν" 2
Τυπογραφεῖον τῆς Φιλοκαλίας 2

Προέλευση υλικού
Τεκμήρια της ΕΒΕ 797
Τεκμήρια συνεργασιών 81
Τεκμήρια τρίτων φορέων 5
Χρονικό διάστημα