Περιεχόμενα Αποτελέσματα 1 - 20 από 77
...
...
 • The topography of Athens : with some remarks on its antiquities
 • Ομοιόμορφος τίτλος

  The topography of Athens and the Demi [vol. 1]

 • Συγγραφέας

  Leake, William Martin

 • Χρονολογία έκδοσης

  1841

 • Γλώσσα

  Αγγλική

 • Κωδικός

  1429872

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
...
 • Directorium sacerdotale
 • Συγγραφέας

  Pfeffer de Wydenberg, Johannes

 • Χρονολογία έκδοσης

  1482

 • Γλώσσα

  Λατινική

 • Κωδικός

  1438700

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
 • History of Greece
 • Συγγραφέας

  Schmitz, Leonhard

 • Χρονολογία έκδοσης

  1880

 • Γλώσσα

  Αγγλική

 • Κωδικός

  1448492

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
...
...
 • The Demi of Attica
 • Ομοιόμορφος τίτλος

  The topography of Athens and the Demi [vol. 2]

 • Συγγραφέας

  Leake, William Martin

 • Χρονολογία έκδοσης

  1841

 • Γλώσσα

  Αγγλική

 • Κωδικός

  1455601

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
...
...
...
...
 • Αἱ Ἐπιστολαί
 • Συγγραφέας

  Συνέσιος ο Κυρηναίος, Επίσκοπος Πτολεμαΐδος (π. 370-413 ή 414)

 • Χρονολογία έκδοσης

  1792

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  1465096

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
...
...
 • Annae Comnenae, Porphyrogenitae, Alexias [vol. 2]
 • Συγγραφέας

  Άννα Κομνηνή (γ. 1083)

 • Χρονολογία έκδοσης

  1894

 • Γλώσσα

  Λατινική
  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  1469463

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
...
 • Ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου
 • Ομοιόμορφος τίτλος

  Ἰ. Γ. Δροϋσεν Ἱστορία τοῦ Μακεδονικοῦ ἑλληνισμοῦ [τόμ. 1]

 • Συγγραφέας

  Droysen, Johann Gustav

 • Χρονολογία έκδοσης

  1899

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  1477482

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
 • Ἱστορία τῶν διαδόχων
 • Ομοιόμορφος τίτλος

  Ἰ. Γ. Δροϋσεν Ἱστορία τοῦ Μακεδονικοῦ ἑλληνισμοῦ [τόμ. 2]

 • Συγγραφέας

  Droysen, Johann Gustav

 • Χρονολογία έκδοσης

  1897

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  1477729

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
 • Ἱστορία τῶν ἐπιγόνων
 • Ομοιόμορφος τίτλος

  Ἰ. Γ. Δροϋσεν Ἱστορία τοῦ Μακεδονικοῦ ἑλληνισμοῦ [τόμ. 3]

 • Συγγραφέας

  Droysen, Johann Gustav

 • Χρονολογία έκδοσης

  1903

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  1479865

 • Τύπος

  Μονογραφία