Περιεχόμενα Αποτελέσματα 1 - 20 από 77
...
...
...
...
 • Directorium sacerdotale
 • Συγγραφέας

  Pfeffer de Wydenberg, Johannes

 • Χρονολογία έκδοσης

  1482

 • Γλώσσα

  lat

 • Κωδικός

  1438700

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
 • History of Greece
 • Συγγραφέας

  Schmitz, Leonhard

 • Χρονολογία έκδοσης

  1880

 • Γλώσσα

  eng

 • Κωδικός

  1448492

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
...
...
 • The Demi of Attica
 • Ομοιόμορφος τίτλος

  The topography of Athens and the Demi [vol. 2]

 • Συγγραφέας

  Leake, William Martin

 • Χρονολογία έκδοσης

  1841

 • Γλώσσα

  eng

 • Κωδικός

  1455601

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
...
...
...
...
 • Αἱ Ἐπιστολαί
 • Συγγραφέας

  Συνέσιος ο Κυρηναίος, Επίσκοπος Πτολεμαΐδος (π. 370-413 ή 414)

 • Χρονολογία έκδοσης

  1792

 • Γλώσσα

  gre

 • Κωδικός

  1465096

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
...
...
...
...
 • Ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου
 • Ομοιόμορφος τίτλος

  Ἰ. Γ. Δροϋσεν Ἱστορία τοῦ Μακεδονικοῦ ἑλληνισμοῦ [τόμ. 1]

 • Συγγραφέας

  Droysen, Johann Gustav

 • Χρονολογία έκδοσης

  1899

 • Γλώσσα

  gre

 • Κωδικός

  1477482

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
 • Ἱστορία τῶν διαδόχων
 • Ομοιόμορφος τίτλος

  Ἰ. Γ. Δροϋσεν Ἱστορία τοῦ Μακεδονικοῦ ἑλληνισμοῦ [τόμ. 2]

 • Συγγραφέας

  Droysen, Johann Gustav

 • Χρονολογία έκδοσης

  1897

 • Γλώσσα

  gre

 • Κωδικός

  1477729

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
 • Ἱστορία τῶν ἐπιγόνων
 • Ομοιόμορφος τίτλος

  Ἰ. Γ. Δροϋσεν Ἱστορία τοῦ Μακεδονικοῦ ἑλληνισμοῦ [τόμ. 3]

 • Συγγραφέας

  Droysen, Johann Gustav

 • Χρονολογία έκδοσης

  1903

 • Γλώσσα

  gre

 • Κωδικός

  1479865

 • Τύπος

  Μονογραφία