Γενικός Λογαριασμός της Οικονομικης Διαχειρίσεως του Έτους 1878 [μέρ. 1]