Αναζήτηση

Εισάγετε κριτήρια αναζήτησης. Αν δεν προσδιορίσετε κριτήρια, θα εμφανιστούν όλα τα τεκμήρια.
Εμφάνιση όλων
Συλλογές
Χειρόγραφα 692
Μαθηματάρια 79
Σπάνια και Πολύτιμα 77
Βιβλία Γενικής Συλλογής 48
Χάρτες 2
Είδη τεκμηρίων
Χειρόγραφο 771
Μονογραφία 125
Χάρτης 2
Γλώσσες τεκμηρίων
gre 490
grc 271
lat 82
ita 71
fre 40
eng 17
ger 6
spa 1
rus 1
Πρόσωπα
Παρλαβάντζας, Γεώργιος 1965-null 208
Ιωάννης ο Χρυσόστομος (π. 354-407) 28
Charles-Louis Jules David 1783-1854 15
Βασίλειος ο Μέγας 330-378 11
Γρηγόριος ο Θεολόγος 329-390 11
Αρεταίος, Θεόδωρος 1830-1893 9
Leake, William Martin 1777-1860 9
Rodwell, J. 6
Μαλαξός, Μανουήλ (θ. 1581) 5
Φιλήμων, Ιωάννης 5

Συλλογικά Όργανα
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 897
Κέντρο Μελέτης των Χειρογράφων της Καινής Διαθήκης 81
B.G. Teubner 45
Τυπ. Ι. Α. Βρετού 5
Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου 4
Schwetschke 4
Longmans, Green and Co. 2
Βιβλιοπωλείον "Το Φιλολογικόν" 2
Τυπογραφεῖον τῆς Φιλοκαλίας 2
Βιβλιοπωλείον της "Εστίας" - Ι.Δ. Κολλάρου & Σίας Α.Ε. 2

Προέλευση υλικού
Τεκμήρια της ΕΒΕ 816
Τεκμήρια συνεργασιών 81
Τεκμήρια τρίτων φορέων 1
Χρονικό διάστημα