Δοκίμιον ιστορικόν της Ελληνικής Επαναστάσεως [τόμ. 4]