Αναζήτηση

Το σύστημα διατηρεί αυτόματα την πιο πρόσφατη αναζήτησή σας.
Έναρξη νέας αναζήτησης
Συλλογές
Χειρόγραφα 690
Είδη τεκμηρίων
Χειρόγραφο  
Χάρτης 2
Μονογραφία 125
Γλώσσες τεκμηρίων
Ισπανική 1
Γερμανική 4
Αγγλική 5
Ελληνική 25
Λατινική 28
Γαλλική 37
Ιταλική 70
Ελληνική, Αρχαία 555
Πρόσωπα
Μιχαήλ, ο Μεσοποταμίτης (14ος-15ος αι.) 1
Ευθύμιος, αναγνώστης - ο ορφανός (άκμ. 1288-1289) 1
Κύριλλος, μοναχός - ο Ασπροεκκλησιώτης (άκμ. 1287-1289) 1
Βυζάντιος, Χρήστος Σ. 1805-1877 1
Ιωάννης ο Χρυσόστομος (π. 354-407) 2

Συλλογικά Όργανα
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 690
Προέλευση υλικού
Τεκμήρια της ΕΒΕ  
Τεκμήρια τρίτων φορέων 1
Τεκμήρια συνεργασιών 79
Χρονικό διάστημα

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...