Αναζήτηση

Το σύστημα διατηρεί αυτόματα την πιο πρόσφατη αναζήτησή σας.
Έναρξη νέας αναζήτησης
Συλλογές
Χειρόγραφα 14
Είδη τεκμηρίων
Χειρόγραφο  
Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί) 9
Γλώσσες τεκμηρίων
Ελληνική, Αρχαία 13
Πρόσωπα
Ανώνυμος 1
Ιωάννης, της Κλίμακος - Άγιος (6ος/7ος αι.) 1
Ιωάννης ο Χρυσόστομος (π. 354-407) 1
Βασίλειος ο Μέγας 330-378 2
Προέλευση υλικού
Τεκμήρια τρίτων φορέων  
Τεκμήρια συνεργασιών 79
Τεκμήρια της ΕΒΕ 690
Χρονικό διάστημα

 • ΕΒΕ 2837 (Codex Atheniensis 2837)
 • Τίτλος

  Παπαδική

 • Χρονολόγηση

  1457

 • Γλώσσα

  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  2104837

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

 • ΕΒΕ 104 (Codex Atheniensis 104)
 • Τίτλος

  1) <Μηναίο Σεπτεμβρίου> (φ. 1rv)
  2) Ευαγγελιστάριο (φφ. 2-173)

 • Χρονολόγηση

  1277

 • Γλώσσα

  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  2104720

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

 • ΕΒΕ 3475 (Codex Atheniensis 3475)
 • Τίτλος

  Μαθηματάριο-Κρατήματα-Καλοφωνικοὶ Εἱρμοί

 • Χρονολόγηση

  1757-08-04

 • Γλώσσα

  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  2104849

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

 • ΕΒΕ 2596 (Codex Atheniensis 2596)
 • Τίτλος

  Ἀνθολογία Νέας Παπαδικῆς

 • Χρονολόγηση

  1800 - 1899

 • Γλώσσα

  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  2104804

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

 • ΕΒΕ 840 (Codex Atheniensis 840)
 • Τίτλος

  Μηναῖον Σεπτεμβρίου – Φεβρουαρίου με σημαδόφωνα

 • Χρονολόγηση

  1100 - 1199

 • Γλώσσα

  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  2104395

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

 • 22 (Codex Atheniensis 22)
 • Τίτλος

  Ψαλτήρι

 • Χρονολόγηση

  1493

 • Γλώσσα

  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  2104644

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

 • ΕΒΕ 2660 (Codex Atheniensis 2660)
 • Τίτλος

  ΜΗΝΑΙΑ Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου

 • Χρονολόγηση

  1390-06-27

 • Γλώσσα

  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  2104427

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

 • ΕΒΕ 2603 (Codex Atheniensis 2603)
 • Τίτλος

  Τετραευάγγελο

 • Χρονολόγηση

  1418-08-08

 • Γλώσσα

  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  2104426

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

 • ΕΒΕ 2468 (Codex Atheniensis 2468)
 • Τίτλος

  Μηναίο Οκτωβρίου

 • Χρονολόγηση

  1419-06-03

 • Γλώσσα

  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  2104425

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

 • ΕΒΕ 2658 (Codex Atheniensis 2658)
 • Τίτλος

  Τρεις Λειτουργίες

 • Συγγραφέας

  Ιωάννης ο Χρυσόστομος (π. 354-407)
  Βασίλειος ο Μέγας

 • Χρονολόγηση

  1491

 • Γλώσσα

  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  2104424

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

 • ΕΒΕ 2641 (Codex Atheniensis 2641)
 • Τίτλος

  1) Παλαιά Διαθήκη, Αναγνώσματα (φφ. 1-121)
  2) Βασίλειος ο Μέγας, Ερμηνεία στον Ησαϊα (φφ. 122-331)

 • Συγγραφέας

  Βασίλειος ο Μέγας

 • Χρονολόγηση

  0941

 • Γλώσσα

  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  2104378

 • Τύπος

  Χειρόγραφο

 • ΕΒΕ 3096 (Codex Atheniensis 3096)
 • Τίτλος

  Ιωάννου του ΣιναΪτου, Κλίμαξ

 • Συγγραφέας

  Ιωάννης, της Κλίμακος - Άγιος (6ος/7ος αι.)

 • Χρονολόγηση

  1254

 • Γλώσσα

  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  2104362

 • Τύπος

  Χειρόγραφο