Αναζήτηση

Το σύστημα διατηρεί αυτόματα την πιο πρόσφατη αναζήτησή σας.
Έναρξη νέας αναζήτησης
Συλλογές
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 26
Είδη τεκμηρίων
Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)  
Χειρόγραφο 79
Γλώσσες τεκμηρίων
Ελληνική 26
Συλλογικά Όργανα
Εθνικό Τυπογραφείο και Λιθογραφείο 11
Εθνικό Τυπογραφείο 12
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 26
Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 26
Προέλευση υλικού
Τεκμήρια συνεργασιών  
Τεκμήρια τρίτων φορέων 6
Τεκμήρια της ΕΒΕ 26
Χρονικό διάστημα

 • Απολογισμός
 • Τίτλος

  Απολογισμός

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1891

 • Χρονολογία αναφοράς

  1889

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104723

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός
 • Τίτλος

  Απολογισμός

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1895

 • Χρονολογία αναφοράς

  1892

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104729

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός
 • Τίτλος

  Απολογισμός

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104709

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός
 • Τίτλος

  Απολογισμός

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία αναφοράς

  1898

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104707

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός
 • Τίτλος

  Απολογισμός

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία αναφοράς

  1897

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104705

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός
 • Τίτλος

  Απολογισμός

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία αναφοράς

  1896

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104703

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός
 • Τίτλος

  Απολογισμός

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1897

 • Χρονολογία αναφοράς

  1894

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104701

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός
 • Τίτλος

  Απολογισμός

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1896

 • Χρονολογία αναφοράς

  1893

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104699

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός
 • Τίτλος

  Απολογισμός

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1897

 • Χρονολογία αναφοράς

  1895

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104697

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός [μέρ. 2]
 • Τίτλος

  Απολογισμός [μέρ. 2]

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1891

 • Χρονολογία αναφοράς

  1888

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104695

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός [μέρ. 2]
 • Τίτλος

  Απολογισμός [μέρ. 2]

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία αναφοράς

  1887

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104693

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός [μερ. 2]
 • Τίτλος

  Απολογισμός [μερ. 2]

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία αναφοράς

  1886

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104691

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός [μερ. 2]
 • Τίτλος

  Απολογισμός [μερ. 2]

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία αναφοράς

  1884

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104687

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός [μερ. 2]
 • Τίτλος

  Απολογισμός [μερ. 2]

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία αναφοράς

  1883

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104685

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός
 • Τίτλος

  Απολογισμός

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1929

 • Χρονολογία αναφοράς

  1915

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104683

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός
 • Τίτλος

  Απολογισμός

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1929

 • Χρονολογία αναφοράς

  1914

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104681

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός
 • Τίτλος

  Απολογισμός

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1917

 • Χρονολογία αναφοράς

  1913

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104679

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός [μέρ. 2]
 • Τίτλος

  Απολογισμός [μέρ. 2]

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1898

 • Χρονολογία αναφοράς

  1882

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104677

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Απολογισμός [μέρ. 2]
 • Τίτλος

  Απολογισμός [μέρ. 2]

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1895-12

 • Χρονολογία αναφοράς

  1879

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104662

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)

 • Τακτικός προϋπολογισμός : κεντρικές υπηρεσίες
 • Τίτλος

  Τακτικός προϋπολογισμός : κεντρικές υπηρεσίες

 • Δημιουργός

  Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 • Χρονολογία έκδοσης

  1995-11

 • Χρονολογία αναφοράς

  1996

 • Γλώσσα

  Ελληνική

 • Κωδικός

  2104350

 • Τύπος

  Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί)