Γενικός Λογαριασμός της Οικονομικης Διαχειρίσεως του Έτους 1864 [μέρ. 1]