Γενικός Λογαριασμός της Οικονομικης Διαχειρίσεως του Έτους 1875 [μέρ. 1]