Γενικός Λογαριασμός της Οικονομικης Διαχειρίσεως του Έτους 1879 [μέρ. 1]