Αναζήτηση

Το σύστημα διατηρεί αυτόματα την πιο πρόσφατη αναζήτησή σας.
Έναρξη νέας αναζήτησης
Συλλογές
Σπάνια και Πολύτιμα 16
Βιβλία Γενικής Συλλογής 109
Είδη τεκμηρίων
Μονογραφία  
Χάρτης 2
Χειρόγραφο 690
Γλώσσες τεκμηρίων
Ρωσική 1
Γερμανική 2
Ιταλική 2
Γαλλική 4
Αγγλική 13
Ελληνική, Αρχαία 49
Ελληνική 50
Λατινική 53
Πρόσωπα
Δελαγραμμάτικας, Στέφανος 1
Τζάκας, Δημήτριος Ν. 1
Jernstedt, Victor 1
Vasilevsky, Vasilii G. 1838-1899 1
Κεκαυμένος, Κατακαλών (11ος αι. μ.Χ.) 1
Jacoby, Carolus 1849-1939 1
Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς (1ος αι. π.Χ.) 1
Ζωγράφος, Δημήτριος 1
Merkel, Rudolf 1811-1885 1
Απολλώνιος ο Ρόδιος (295-π. 190) 1

Συλλογικά Όργανα
Οικουμενικόν Πατριαρχείον 1
Πατριαρχικό Τυπογραφείον 1
Τυπογραφείο Γ. Π. Ξένου 1
Academiae Caesareae Scientiarum 1
Nouvelle Revue 1
Ἐλευθερουδάκης 1
Τύποις Βουτυρᾶ καὶ Σ/ας 1
Βρεττανικός Ἀστήρ 1
Τυπογραφεῖον "ὁ Ζάκυνθος" 1
Τυπογραφεῖον Α. Ζ. Διαλησμᾶ 1

Προέλευση υλικού
Τεκμήρια της ΕΒΕ  
Χρονικό διάστημα

...
...
...
 • Αισώπειων μύθων συναγωγή
 • Συγγραφέας

  Αίσωπος (6ος αι. π.Χ.)

 • Χρονολογία έκδοσης

  1911

 • Γλώσσα

  Λατινική
  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  1669627

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
 • Aeneae Tactici De obsidione toleranda commentarius
 • Συγγραφέας

  Αινείας ο Τακτικός (4ος αι. π.Χ.)

 • Χρονολογία έκδοσης

  1911

 • Γλώσσα

  Λατινική
  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  1663367

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
 • Claudii Aeliani varia historia
 • Συγγραφέας

  Αιλιανός (3ος αι.)

 • Χρονολογία έκδοσης

  1887

 • Γλώσσα

  Λατινική
  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  1662483

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
 • Alexandri Lycopolitani contra Manichaei opiniones disputatio
 • Συγγραφέας

  Αλέξανδρος ο Λυκοπολίτης (3ος/4ος αι.)

 • Χρονολογία έκδοσης

  1895

 • Γλώσσα

  Λατινική
  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  1671663

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
 • The philosophy of Plotinus [vol. 2]
 • Συγγραφέας

  Inge, William Ralph

 • Χρονολογία έκδοσης

  1918

 • Γλώσσα

  Αγγλική

 • Κωδικός

  1494073

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
 • Aristotle
 • Συγγραφέας

  Ross, William David

 • Χρονολογία έκδοσης

  1923

 • Γλώσσα

  Αγγλική

 • Κωδικός

  1559054

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
 • The philosophy of Plotinus [vol. 1]
 • Συγγραφέας

  Inge, William Ralph

 • Χρονολογία έκδοσης

  1918

 • Γλώσσα

  Αγγλική

 • Κωδικός

  1493481

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
...
 • Aeschyli Cantica
 • Συγγραφέας

  Αισχύλος (525-456 ή 5)

 • Χρονολογία έκδοσης

  1907

 • Γλώσσα

  Λατινική
  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  1667659

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
 • Scholia in Aeschyli Persas
 • Συγγραφέας

  Αισχύλος (525-456 ή 5)

 • Χρονολογία έκδοσης

  1894

 • Γλώσσα

  Λατινική
  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  1668215

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
 • Aeschinis Socratici reliquiae
 • Συγγραφέας

  Αισχίνης ο Σωκρατικός (5ος/4ος αι.)

 • Χρονολογία έκδοσης

  1911

 • Γλώσσα

  Λατινική
  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  1666911

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
 • S. Abercii vita [vol. 2]
 • Συγγραφέας

  Αβέρκιος, Επίσκοπος Ιεραπόλεως της Φρυγίας

 • Χρονολογία έκδοσης

  1912

 • Γλώσσα

  Γερμανική
  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  1659874

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
 • Aeschinis Orationes
 • Συγγραφέας

  Αισχίνης

 • Χρονολογία έκδοσης

  1908

 • Γλώσσα

  Λατινική
  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  1664531

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
 • Achmetis Oneirocriticon
 • Ομοιόμορφος τίτλος

  De significatis et euentis insomniorum

 • Συγγραφέας

  Ab Bakr Muammad Ibn Srn

 • Χρονολογία έκδοσης

  1925

 • Γλώσσα

  Λατινική
  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  1660209

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
 • Die Grabschrift des Aberkios : ihre Uberlieferung und ihr Text
 • Ομοιόμορφος τίτλος

  S. Abercii vita [vol. 1]

 • Συγγραφέας

  Αβέρκιος, Επίσκοπος Ιεραπόλεως της Φρυγίας

 • Χρονολογία έκδοσης

  1910

 • Γλώσσα

  Γερμανική
  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  1659452

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
 • Andocides Orationes
 • Συγγραφέας

  Ανδοκίδης (π. 440-π. 390)

 • Χρονολογία έκδοσης

  1913

 • Γλώσσα

  Λατινική
  Ελληνική, Αρχαία

 • Κωδικός

  1672623

 • Τύπος

  Μονογραφία

...
...